Børn og sociale medier

“Jo yngre jo nemmere læring”

Jeg har mange holdninger til sociale medier, men specifikt til emnet ”Børn og sociale medier” har jeg en meget skarp holdning: vi fokuserer på en hel forkert aldersgruppe.

Fra mediernes side, bliver der fokuseret meget på body shaming, digital mobning m.v. med ensrettet fokus på teenagere. Ved første øjekast giver det god mening, for det er ofte i denne alder, at problemerne eskalerer og ryger ud af kontrol. Synligheden bliver derfor åbenbar for både forældre, lærere og andre nære voksne + medierne naturligvis.

Min holdning er at vi skal sætte ind meget tidligere – lægge fokus på en hel anden målgruppe, nemlig de 7-12-årige.

banner_boern

Når jeg har taget diskussionen med både forældre og skoler, så lander vi altid ved 13 år, fordi det er aldersgrænsen på de fleste sociale medier – Facebook specifikt.

Pædofile, børnelokkere og børnenes sikkerhed:
Mange overser at en del sociale medier er ”forklædt” som spil f.eks. Moviestar Planet, My Little Pony, Playstation Online m.v.

7-12 årige bliver ofte overladt til at begå sig på sociale medier uden voksen supervision. Dette er ikke en bebrejdelse af os forældre, men mere en konstatering af, at man forælder simpelthen ikke er klar over, at disse spil rent faktisk er sociale medier. Spil, hvor vores børn bliver mødt med venneanmodninger, interaktion fra fremmede osv.

Derudover er mange af os IKKE digitale indfødte, så ærligt ved vi slet ikke, hvordan vi skal gribe medierne an selv, hvilket ikke gør det nemmere mht. at vejlede børnene.

Vi skal væk fra den klassiske ”voksen-forestilling” om at en børnelokker er en styg mand i en grå kassevogn – udstyret med lokkende Matadormix.

Vor tids børnelokker kan ligeså godt hedde Louise, være 10 år og komme fra Svendborg – dét siger profilen i hvert fald.

Digital mobning:
Hvornår ser du børn med en iPhone klistret til hånden? Er vi enige om at det er lang tid FØR de bliver 13 år?

Personligt har jeg set de første spirer til digital mobning på elevintra i de helt små klasser. Foretaget i skoletiden og via skolens Chromebooks og iPads.

Skole- eller forældreansvar? Under alle omstændigheder kan vi lynhurtigt blive enige om, at børnene er i digital kontakt med hinanden i en meget lav alder.

Det er af tvingende nødvendighed, at børnene lærer hvordan de gebærder sig digitalt i samspillet med hinanden, så vi undgår digital mobning både nu og ikke mindst i deres teenageår. De er mere modtagelige i en ung alder og mindre skrøbelige end når de rammer transformationsperioden fra barn til voksen.

I mit arbejde med børn og sociale medier, har jeg valgt to vinkler:

1. vinkel er at arbejde med børnene (i en workshopramme). At give dem nogle enkle, men meget effektfulde redskaber til, hvordan de passer godt på sig selv og deres venner.

Børnene skal lære at begå sig på sociale medier og ikke mindst med hinanden, så der er rummelighed og plads til alle. På workshoppen udarbejder børnene helt konkret 1 sæt digitale og sociale klasseregler, som de lover hinanden at leve op til.

button-16

2. vinkel er et voksenoplæg for forældrene eller et voksen/børn/unge-oplæg. Når børnene har været på workshop, er det vigtigt at forældrene også involveres og inddrages, så I ved, hvordan og hvornår I skal være tilstede og støtte jeres børn.

button-16

Workshop + oplæg kan naturligvis også tilbydes til 13+ og forældre, men husk at når først teenageperioden sætter ind, så bliver det langt vanskeligere at lære børnene nye, gode vaner. De har sandsynligvis allerede tillært sig nogle dårlige af slagsen + er pr. definition mindre modtagelige og imødekommende siger min personlige erfaring.

Spørgsmål, som andre har stillet?

Hvorfor vil du helst undervise børnene sammen med en lærer og ikke forældrene? Det er vel grundlæggende forældrenes ansvar?

Hvorvidt ansvaret ligger hos forældre eller skole er ikke en diskussion jeg ønsker at indgå i, for den ér og bliver ikke entydig. Mit udgangspunkt er hos børnene og deres ve og vel.

Jeg brænder for at klæde børnene bedst muligt på i en digital verden, som de er født ind i – baseret på deres udviklingsstadie, deres sprog og adfærd.

Når workshoppen foregår med børnenes lærer på sidelinjen, er min erfaring at børnene er dels langt mere disciplinerede at arbejde med, men også langt mere frie i forhold til forældrene ikke er til stede.

Derudover har børnene også en bedre mulighed for at arbejde videre med emnet sammen med deres lærer i f.eks. klassens time el. lign.

Hvordan anbefaler du at vi som forældre håndterer dét at børnene har været på workshop?

Jeg sender altid et resumé ud til jer forældre efter en gennemført workshop, så I ved, hvilke emner vi har været omkring, og hvordan børnene har responderet på workshoppen generelt.

Derudover anbefaler jeg på det varmeste at I til vælger et forældreforedrag/-oplæg, så I også er bedre klædt på til at hjælpe børnene/arbejde videre med dem på den lange bane.

Mange hilsner
Janne
Indehaver