Kundetyperne

Som certificeret Kundetype Ekspert har jeg en hel unik viden omkring målgrupper, som kommer dig til gode i rådgivningssituationer, strategiprocesser, undervisningslokalet m.v.

Metoden omkring kundetyperne: Emotionelle Kundetyper® er forskningsbaseret, veldokumenteret og har kæmpe fortrin fremfor tidligere tiders segmenteringsmetoder.

Vi køber ALLE på følelser – også den “rationelle mand”, som research’er nettet igennem på kryds og tværs for oplysninger og dokumentation på et produkt.

Hele “humlen” er nemlig at vi IKKE køber ind på de samme følelser – den samme mavefornemmelse og det er her at guldet ligger.

Hvis du forstår mere om, hvad dine kunder køber ind på – hvordan du aktiverer deres følelser og taler til deres gode mavefornemmelse i din markedsføring, så får du stor succes med dit salg, sparer budget på din markedsføring. Nu ved du nemlig HVAD der virker og behøver ikke at “skyde med spredehagl” længere.

Når du har valgt én kundetype, så har du en sti, som du kan følge fremadrettet:

N

i til- og fravalg af markedsføringsvalg/-medier (skal jeg lave flyvers? Bannerreklamer? Være medlem af div. portaler? Hvilke sociale medier skal jeg bruge? Alt dét får du et enkelt svar på)

N

i valg af typer indhold til dine sociale medier (Skal jeg lave konkurrencer? Citater? “Ja-tak-tilbud”? “Feel-good-opslag”? “Praleopslag”? “Personlige/private opslag”? Skal jeg være venner med mine kunder? Alt det får du et enkelt svar på

N

i valg af grafik, farver til din markedsføring (Skal jeg ha’ en “stram stil/følge min designmanual slavisk? Skal jeg ha’ logo på mine video’er? Skal jeg bruge en bestemt skrifttype? Hvilke farver er gode til min målgruppe?

N

i valg af medietyper (Skal jeg bruge video i min markedsføring? Skal video’er være korte? Lange?

N

i valg af billeder (Skal jeg bruge personlige billeder? Billeder med øjenkontakt eller ikke? Farve- eller sort/hvid? Stockfotos eller “kun” egne billeder?)

Blev du klogere? Vi har “kun skrabet overfladen”.

Denne side bliver løbende opbygget.

Kontakt mig for rådgivning, kurser omkring valget af målgruppe, sociale medier til de 4 kundetyper.

Mange hilsner
Janne